Όροι Χρήσης

Οι έχοντες πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι οι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου για να καταχωρίσουν on-line αίτηση εγγραφής συμμετοχής για τους ίδιους προσωπικά ή για τρίτα πρόσωπα αποδέχονται τόσο οι ίδιοι όσο και τα τρίτα πρόσωπα, ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις . Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.santaletter.gr από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των βίντεο, των κειμένων, και όλων των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.santaletter.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Μέσα από το www.santaletter.gr οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν-επεξεργαστουν εισάγοντας προσωποποιημένες πληροφορίες , ένα γράμμα από τον Αι Βασίλη ,ένα τηλεφώνημα από τον Αι Βασίλη , η ακόμα και ένα βίντεο από τον Αι Βασίλη το οποίο μπορούν να μοιραστούν με άλλους εάν το επιθυμούν . Ειδικότερα, δεν μπορείτε να μεταπωλήσετε ή διανείμετε με αντάλλαγμα οποιασδήποτε αμοιβής, οποιοδήποτε μέρος ή το αποτέλεσμα των υπηρεσιών του www.santaletter.gr.

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους συνεργατών μας, για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των οποίων δεν είμαστε υπεύθυνοι.

Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση στην ιστοσελίδα μας ανεξάρτητα από τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε.

1. Εγγραφή

Το Santa Letter παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρία μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το Santa Letter δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Για την εγγραφή στο www.santaletter.gr οι χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν και να συμπληρώνουν στα κατάλληλα πεδία τα σωστά και αληθή στοιχεία τους. Οι χρήστες με την Εγγραφή τους στο www.santaletter.gr έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι οι χρήστες οφείλουν να δηλώσουν ρητά την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των παρόντων Όρων. Oι χρήστες/επισκεπτες απαγορεύεται ρητά να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή κάποιο μέρος του περιεχομένου του www.santaletter.gr . Περαιτέρω, οι χρήστες δεν δικαιούται σε καμιά περίπτωση να διαβιβάζουν, κοινοποιούν ή γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο τα στοιχεία στα οποία θα έχει πρόσβαση μέσω τουwww.santaletter.gr, ενώ ρητά δηλώνoυν ότι θα σέβονται το σύνολο των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι δεν θα προβαίνουν σε οποιαδήποτε χρήση δεδομένων που αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Οι Χρήστες / επισκέπτες οφείλουν να ενεργούν με επιμέλεια και να λαμβάνουν κάθε δυνατό και εύλογο μέτρο ασφαλείας όπου θα αποτρέψει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασής τους (password) ή χρήσης τους από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση τους ), οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία μας. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες / επισκέπτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς, ενώ οι εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες ή οποιοσδήποτε τρίτος από τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους , λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Παράλληλα, σε αυτήν την περίπτωση η εταιρείας μας διατηρεί, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, το δικαίωμα να αξιώσουν από τον χρήστη / επισκέπτη την καταβολή πλήρους αποζημίωσής της. Η εταιρεία μας δικαιούται οποτεδήποτε ,έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες του χρήστη / επισκέπτη δεν είναι ακριβείς αληθής ενημερωμένες ή πλήρεις, να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό του χρήστη χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και να του αρνηθεί την παρούσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών της. Οι χρήστες / επισκέπτες που είναι λιγότερο από δεκατεσσάρων (14) ετών πρέπει να ζητήσουν από τους γονείς ή τον κηδεμόνα τους την άδεια πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του www.santaletter.gr.

Για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας αποτελεσματικά, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα σας, τη διεύθυνση χρέωση σας, την διεύθυνση αποστολής των πακέτων, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου .Υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να συλλέξουμε τη διεύθυνση IP των χρηστών.

Το πρωτοποριακό σύστημα του Santa Letter επεξεργάζεται εντελώς αυτόματα τα προσωποποιημένα πακέτα που θα επιλέξει ο χρήστης / επισκέπτης , συλλέγοντας μερικές από τις ακόλουθες παρακάτω πληροφορίες των αγαπημένων σας: Φύλο , όνομα , αγαπημένο φαγητό , ηλικία , πόλη διαμονής , χρώμα ματιών , φωτογραφίες, κ.α.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Σήματα

Όλο το περιεχόμενο του www.santaletter.gr, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.santaletter.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Santa Letter, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.santaletter.gr Ολόκληρο το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένου, Λογοτύπου, σχεδιασμού, κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ηχογραφημένων μηνυμάτων κ.α , έχουν κατατεθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή σε συμβολαιογραφικό γραφείο.

3.Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Οι χρήστες/επισκέπτες έχουν την υποχρέωση και ευθύνη , πριν προχωρήσουν στην αγορά, και στην εμφάνιση των προσωποποιημένων πακέτων στους αγαπημένους τους η τα παιδιά , να εξετάσουν εξονυχιστικά το περιεχόμενό των πακέτων. Η εμφάνιση θα γίνει μόνο όταν οι ίδιοι χρήστες/ επισκέπτες κρίνουν ότι το περιεχόμενο τους συνάδει, αρμόζει, και είναι κατάλληλο για εμφάνιση βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση. Εξάλλου η εταιρία μας δίνει αυτήν την δυνατότητα σε όλα τα πακέτα που προσφέρει, αφού ο χρήστης/επισκέπτης προτού προχωρήσει στην αγορά οποιουδήποτε πακέτου, γνωρίζει ακριβώς το περιεχόμενο του.

4. E-Mail Υποβολή Ερώτησης

H υπηρεσία e-mail από το Δικτυακό μας τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail (πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ αποκλειστικότητα στην δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικτυακού μας τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

5. Μεταβολές

Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση με δημοσίευση των μεταβολών αυτών στο www.santaletter.gr. Οι χρήστες αποδέχονται ότι κάθε φορά που χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού.
 

6. Χρήση του Ιστότοπου

Σε ορισμένα σημεία του Ιστότοπου μπορεί να έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες που ίσως απαιτείται να χρησιμοποιούν κωδικό πρόσβασης. Συμφωνείτε ότι δεν θα κοινοποιείτε σε τρίτους οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης ούτε άλλες πληροφορίες πρόσβασης στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι θα φέρετε την ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασής σας και άλλων πληροφοριών πρόσβασης στον Ιστότοπο, καθώς και την ευθύνη για οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του κωδικού πρόσβασης και/ή άλλων πληροφοριών πρόσβασης στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε επιπλέον ότι θα ενημερώσετε αμέσως την εταιρία μας σε περίπτωση που αντιληφθείτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή άλλων πληροφοριών πρόσβασης στον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση ή δεν θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, να αχρηστεύσει, να παρακωλύσει ή να προκαλέσει αθέμιτο πρόβλημα στον Ιστότοπο και/ή στον κεντρικό διακομιστή, στους διακομιστές, στο δίκτυο, στα συστήματα ή σε άλλους χρήστες. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσπαθήσετε να εμπλακείτε με κανέναν τρόπο στη λειτουργία του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής στην παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών), ότι δεν θα μεταδίδετε οποιονδήποτε ιό στον Ιστότοπο, ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αράχνη, ρομπότ ή άλλον αυτοματοποιημένο μηχανισμό για την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και/ή στους διακομιστές ή στα συστήματά του και δεν θα προβείτε σε αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, βομβαρδισμό με ηλεκτρονικά μηνύματα ή άλλο ανεπιθύμητο τρόπο αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε άλλους χρήστες του Ιστότοπου. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για χρήση εκ μέρους σας, ότι δεν θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε διακομιστή ή λογαριασμό που δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση και ότι δεν θα εξετάζετε, ελέγχετε ή δοκιμάζετε χωρίς έγκριση την ανθεκτικότητα οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ιστότοπο.

7. Δεοντολογία Χρηστών/Επισκεπτών

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Santa Letter για:
1. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
2. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
3. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του Santa Letter.
4. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Santa Letter δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Santa Letter στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Santa Letter παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Santa Letter αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

To Santa Letter δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Santa Letter δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Santa Letter δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το Santa Letter.

9. Λογισμικό

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο για προσωπικούς και/ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, (2) δεν θα προσπαθήσετε να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε το λογισμικό, (3) δεν θα προβείτε στην ανακατασκευή του κώδικα, ή σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού, (4) δεν θα προσπαθήσετε να καταστήσετε ανενεργό ή να αχρηστεύσετε το Λογισμικό ή την επιδιωκόμενη χρήση του και (5) δεν θα αντιγράψετε ,έστω και μερικός, υπό αδειοδοτήσετε, αναθέσετε, μεταφέρετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο το Λογισμικό του www.santaletter.gr χωρίς την πρότερη ρητή γραπτή συναίνεση τη εταιρίας μας.

10. Εγγύηση & Επιστροφές

Πιστεύουμε πως θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας. Στόχος μας είναι να σας κάνουμε μέρος της οικογένειας του Santa Letter παρέχοντας υπηρεσίες επαγγελματικές αξιόπιστες, και υψηλού επιπέδου. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Santa Letter είναι δωρεάν.

11. Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμούς

1. Στους διαγωνισμούς του Santaletter.gr μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι συντάκτες και συνεργάτες του Santaletter.gr, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

2. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Santaletter.gr είναι προαιρετική.

3. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς πραγματοποιείται είτε με υποβολή στοιχείων σε σχετική φόρμα συμμετοχής κατασκευασμένη γι’ αυτό το σκοπό, ή/και με σχόλιο κάτω από τη σχετική ανακοίνωσή τους, ή/και με like στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook & twitter) του Santaletter.gr ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδείξει το Santaletter.gr μέσω της ανακοίνωσης του εκάστοτε διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες που υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέσω φόρμας συμμετοχής και ταυτόχρονα, επιλέγουν να λαμβάνουν ενημερωτικά email από το Santaletter.gr.

4. Η συμμετοχή με υποβολή σχολίου όπου αυτή απαιτείται, δεν πραγματοποιείται με «reply to» σε σχόλιο άλλου συμμετέχοντα. Σχόλια που απαντούν σε άλλα, εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής.

5. Σχόλια υβριστικά, δυσφημιστικά ή/και προσβλητικά για το site, τους δωροθέτες ή/και το αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνισμού, θα διαγράφονται/αποκλείονται από το site ή/και από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook & twitter) του Santaletter.gr.

6. Οι νικητές αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τη μέθοδο «Research Randomizer», η οποία κληρώνει αριθμούς με τυχαίο και ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης. Κάθε αριθμός, αντιστοιχεί στην προτεραιότητα συμμετοχής που υπέβαλλε ο εκάστοτε συμμετέχων, ξεκινώντας από την παλαιότερη συμμετοχή, στη νεότερη. Τα ονόματα των νικητών δημοσιεύονται στο site ή/και στη σελίδα του Santaletter.gr στο facebook ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο. Για λόγους φερεγγυότητας των διαγωνισμών, οι ανακοινώσεις των νικητών πραγματοποιούνται με το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και όχι με ψευδώνυμο.

7. Οι νικητές ενημερώνονται είτε μέσω facebook ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει και παραλαμβάνουν το δώρο τους στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής. Αν ο εκάστοτε διαγωνισμός δεν περιλαμβάνει φόρμα αλλά κάποιο άλλο τρόπο συμμετοχής, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, το Santaletter.gr έρχεται σε επαφή με τους νικητές προκειμένου να τους ζητήσει τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή/παραλαβή των δώρων.

8. Σε περίπτωση που ο/η νικητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά περίπτωση, πραγματοποιείται επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή.

9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

10. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς από τα μέλη της ίδιας οικογένειας ούτε η πολλαπλή συμμετοχή ενός ατόμου. Το ίδιο ισχύει και για όσους διατηρούν διπλούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook & twitter). Σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα συμμετοχής θα αφαιρείται ή θα ακυρώνεται και θα πραγματοποιείται επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή. Το Santaletter.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οριστικά όσους επιμένουν να συμμετέχουν από την ίδια ip περισσότερες της μίας φοράς με το ίδιο ή διαφορετικό ονοματεπώνυμο.

11. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου δώρου παρά μόνο αν το επιτρέπει ο εκάστοτε διαγωνισμός κατά περίπτωση. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση μόνο για τα δώρα που απεικονίζονται και αναγράφονται.

12. Νόμιμοι φόροι επί των δώρων, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη των δώρων, βαρύνουν τους νικητές εκτός αν υπάρξει εξαίρεση σε συγκεκριμένη δωροθεσία, η οποία εξαίρεση θα διευκρινίζεται κατά περίπτωση.

13. Το Santaletter.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή περιουσιακή βλάβη ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία/δαπάνη προκληθεί στον νικητή ή/και τον συνοδό του από την λήψη του δώρου ή και την ακύρωση ή αναβολή πραγματοποίησης αυτού.

14. Το Santaletter.gr ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που το/τα δώρο/α, απωλεσθεί/ούν κατά τη μεταφορά τους μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ και με προορισμό τον/την νικητή/τρια.

15. Ως «διοργανώτρια εταιρία» νοείται είτε το Santaletter.gr ή οποιαδήποτε εταιρία αναλάβει να διοργανώσει κατ’ εντολή του Santaletter.gr τον εκάστοτε διαγωνισμό. Η εκάστοτε διοργανώτρια εταιρεία, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των διαγωνισμών, θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) και ως εκ τούτου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, (δημοσιοποίηση του ονόματος των νικητών στο site και στις σελίδες του σε site κοινωνικής δικτύωσης), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

16. Η διανομή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην εκάστοτε δωροθέτρια εταιρία, δεν επιτρέπεται.

17. Στις περιπτώσεις που οι δωροθέτες δεν τηρούν τους παρόντες όρους, ή/και αποσύρουν τα δώρα ή/και αποστέλλουν/παρέχουν στους νικητές, δώρα διαφορετικά σε είδος ή αξία από τα συμφωνηθέντα και ανακοινωθέντα, το Santaletter.gr διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει τα νόμιμα για τη ζημία που υπέστη.

18. Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους της ιστοσελίδας Santaletter.gr τήρηση αρχείου με τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) και την επεξεργασία τους από τη διοργανώτρια εταιρεία. Η δε αποδοχή του δώρου συνιστά συγκατάθεση του/της νικητή/τριας για τη χρήση του ονόματός του με σκοπό τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων κατά τα παραπάνω. Οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας, εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται.

19. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον εκάστοτε διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του.

20. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των όρων τους.

21. Οι συγκεκριμένοι όροι συμμετοχής, αναγράφονται στους όρους χρήσης του Santaletter.gr.

12. Τρόποι Πληρωμής

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας και διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank οπου χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL).

13. Ασφάλεια Συναλλαγών

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σεβόμενοι την ευαισθησία των πληροφοριών που δίνονται από τους χρήστες. Χρησιμοποιούμε Secure Sockets Layer (SSL) για την κρυπτογράφηση όλων των προσωπικών πληροφοριών πριν από τη προβολή τους . Για να αυξήσουμε περισσότερο το επίπεδο εμπιστοσύνης των χρηστών στο Sanata Letter και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας , η εταιρία μας έχει προμηθευτεί το πιστοποιητικό EV SSL - Extended Validation SSL Certificate από την κορυφαία στο είδος της εταιρία, Comodo.Ωστόσο δεδομένης της φύσης του διαδικτύου και των τεχνολογιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Ως εκ τούτου, η εταιρία μας δεν μπορεί και δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα χρηστών και προσωπικών στοιχείων τρίτων, ( παιδιού, αγαπημένου σας προσώπου ) που αναρτώνται από εσάς στο σύστημα του SantaLetter.gr για την δημιουργία των προσωποποιημένων πακέτων μπορούν να προστατεύονται πλήρως. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μέσω της χρήσης σας στο SantaLetter.gr θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή.

14. Παραμονή των προσωποποιημένων προϊόντων.

Για λόγους ασφαλείας η εκάστοτε αγορά εξατομικευμένου βίντεο, τηλεφωνήματος, γράμματος που έχετε πραγματοποιήσει παραμένει διαθέσιμη στον λογαριασμό σας προς χρήση μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να φροντίσετε όταν ολοκληρώσετε την προσωποποίηση του εξατομικευμένου βίντεο να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, καθώς και να πραγματοποιήσετε εάν έχετε αγοράσει και προσωποποιημένο τηλεφώνημα την κλήση.