Η εταιρία μας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεδομένης της ευαισθησίας των πληροφοριών που δίνονται από τους χρήστες. Χρησιμοποιούμε Secure Sockets Layer (SSL) για την κρυπτογράφηση όλων των προσωπικών πληροφοριών πριν από τη προβολή τους . Για να αυξήσουμε περισσότερο το επίπεδο εμπιστοσύνης των χρηστών στο Sanata Letter και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας , η εταιρία μας έχει προμηθευτεί το πιστοποιητικό EV SSL - Extended Validation SSL Certificate από την κορυφαία στο είδος της εταιρία, Comodo. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης του διαδικτύου και των τεχνολογιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Ως εκ τούτου, η εταιρία μας δεν μπορεί και δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα (χρηστών & προσωπικών στοιχείων τρίτων που αναρτώνται από εσάς στο σύστημα του santaletter.gr για την δημιουργία των προσωποποιημένων πακέτων), μπορούν να προστατεύονται πλήρως. Για το λόγο αυτόν λοιπόν , οποιεσδήποτε πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της χρήσης σας στο santaletter.gr θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις πολιτικές που ορίζονται στο παρόν.

Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τρίτων, ( παιδιού, αγαπημένου σας προσώπου ) που αναρτώνται από εσάς στο σύστημα του SantaLetter.gr για την δημιουργία των προσωποποιημένων πακέτων τα οποία συμπληρώνεται εσείς στα κατάλληλα πεδία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των παρακάτω προσωποποιημένων πακέτων (Γράμμα από τον Αι Βασίλη, Τηλεφώνημα από τον Αι Βασίλη, και Βίντεο από τον Αι Βασίλη). Παρέχοντας μας τα αντιλαμβάνεστε πλήρως και συναινείτε για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Τα προσωπικά στοιχεία τρίτων, ( παιδιού, αγαπημένου σας προσώπου ) τα οποία απαιτείτε από εσάς να συμπληρώσετε για την δημιουργία των προσωποποιημένων αυτών πακέτων, τα οποία εντελώς αυτοματοποιημένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από το σύστημα μας, είναι τα ακόλουθα: Όνομα παιδιού, Επώνυμο παιδιού, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Ηλικία παιδιού, Αγαπημένο φαγητό του παιδιού, Πόλη διαμονής του παιδιού, Χρώμα ματιών του παιδιού, Έως 6 φωτογραφίες του παιδιού , Ονόματα των φίλων του παιδιού, Σχέση που έχετε με το παιδί. Ωστόσο, ξανά υπογραμμίζουμε εδώ για να γίνει σαφές ότι δεδομένης της φύσης του διαδικτύου και των τεχνολογιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Ως εκ τούτου, η εταιρία μας δεν μπορεί και δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα , χρηστών και προσωπικών στοιχείων τρίτων που αναρτώνται από τον χρήστη στο σύστημα του SantaLetter.gr για την δημιουργία των προσωποποιημένων πακέτων μπορούν να προστατεύονται πλήρως. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μέσω της χρήσης σας στο SantaLetter.gr θα πρέπει να αντιμετωπίζονται απο τον χρήστη με τη δέουσα προσοχή.

Η εταιρία μας δεσμεύεται να αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες των χρηστών που αφορούν την αποκάλυψη και τη χρήση ορισμένων προσωπικών στοιχείων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η εταιρία μας δεν θα αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν η εταιρία μας γίνει αντικείμενο πώλησης ή μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων ή των δραστηριοτήτων της . Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να μεταφέρει τις προσωπικές σας πληροφορίες, απαιτώντας από τον μελλοντικό αγοραστή να αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία με τρόπο που να συνάδει με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν.

β. Μπορεί επίσης να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό παράγοντα ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αποδεικνύετε από το νόμο ότι μπορεί να λάβει τις πληροφορίες αυτές

2. Cookies

Η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.santaletter.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.santaletter.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.santaletter.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του santaletter.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

3. Διόρθωση / διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Το Santaletter.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική ενότητα του santaletter.gr .Οι χρήστες επίσης μπορούν να προβούν στη ολική διαγραφή του λογαριασμού όπου έχουν δημιουργήσει στο Santaletter.gr.

4. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Santa Letter είναι δωρεάν.

5. IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Santaletter.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Καταγράφουμε τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Internet Protocol - ΙΡ ) του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τον Ιστότοπο αυτό διέπονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία και το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αρμόδια ,είναι τα κθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.